Poseta CISA Italija

Poseta CISA Italija

ACON je sa grupom svojih patrnera posetio fabriku CISA Italija i njene pogone u Faenci.
Posetioci su upoznati sa tehnološkim procesima i novostima u oblasti proizvodnje opreme za sigurnosna vrata , posebno sa proizvodnjom sigurnosnih brava, cilindara, požarnih i panik brava. Dosta vremena  posetioci su proveli upoznavjući se sa procesima certificiranja proizvoda u akreditovanoj internoj labaratoriji. Prezentirani su i nove motorizovane DOMO connexa brave i RS5 cilindri.

NUKI pametna brava

NUKI pametna brava

Najjednostavniji način da se postojeća brava na ulaznim sigurnosnim vratima pretvori u pametnu bravu je postavljanje na postojeći cilindar sa točkićem NUKI pametne brave. Ovaj uredjaj motorizuje bravu i omogućava upravljanje istom sa udaljene lokacije putem WI-FI-a, instaliranjem aplikacije na mobilni telefon. NUKI se lako instalira i pogodan je za: kancelarije i objekte za rentiranje B&B; stanove i kuće za kontrolu ulaska dece, posluge isl. I sve to bez upotrebe klasičnih kjučeva.

ACON sa višegodišnjim iskustvom u uvozu i distribuciji ovog uredjaja na tržištu Srbije stalno širi i unapredjuje mrežu podistributera i servisera.

HOPPE BAU München

HOPPE BAU München

Prodajni tim ACON-a posetio je sajam BAU München u aprilu 2023 godine.

Obilazeći izlagače na sajmu posetioci su se posebno zadržali na štandu fabrike kvaka HOPPE gde su pored izloženih bestseller modela kvaka i ručica za prozore kao što su: Los Angeles, Stockholm, Amsterdam, Lecce posebnu pažnju su privukli i najnoviji modeli kvaka iz duraplus kategorije: Macau, Bergamo, Camberra kao i eRukohvati sa otiskom prsta.

AZZI FAUSTO pivot šarke

AZZI FAUSTO pivot šarke

Fabrika AZZI FAUSTO Italija, lansirala je novu univerzalnu (levo/desno) PIVOT ŠARKU C500 za sigurnosna i druga čelična vrata za vratno krilo težine do 300 kg, širine do 1500 mm, u dve verzije udaljenosti do ose rotacije: do 250 mm i do 500 mm. 

SET & RESET cilindri

SET & RESET cilindri

Aktuelna je potreba za cilindričnim ulošcima za brave koji  imaju mogućnost da deaktiviraju-blokiraju otvaranje prostorije ključevima koje poseduju npr.  zakupci stanova u slučajevima bilo kakvih sporova /neplaćanja zakupnina i sl. /a da se nakon otklanjanja problema isti cilindar može jednostavno  aktivirati. Pri toj operaciji se ne otvaraju vrata i ne povredjuje prostor.

MOTTURA na svojim visokosigurnosnim cilindrima sa kontrolisanim kopiranjem CHAMPIONS PRO  nudi  jedinstveno rešenje sa SET &RESET opcijom.

Ova opcija je takodje veoma korisna  i kod kontrolisanog pristupa osetljivim prostorijama npr. Server sale ,magacini alata, opasne komponente u labartorijama, kritične infrastrukture i sl.