Poseta CISA Italija

ACON je sa grupom svojih patrnera posetio fabriku CISA Italija i njene pogone u Faenci.
Posetioci su upoznati sa tehnološkim procesima i novostima u oblasti proizvodnje opreme za sigurnosna vrata , posebno sa proizvodnjom sigurnosnih brava, cilindara, požarnih i panik brava. Dosta vremena  posetioci su proveli upoznavjući se sa procesima certificiranja proizvoda u akreditovanoj internoj labaratoriji. Prezentirani su i nove motorizovane DOMO connexa brave i RS5 cilindri.